OMI

 
Peppen inför morgondagens stora fest byggs upp med denna låt för att dämpa dagens illamående. Men egentligen behöver jag inte taggas till med mer än vetskapen att det nya året ska firas in med min kärlek. G
Upp